ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2011, ജൂൺ 4, ശനിയാഴ്‌ച

നീ ഏപ്രിലില്‍

പ്രിയ തനുജേ
ഏപ്രില്‍ നാലാം തിയതി
പാഞ്ഞാളില്‍ അതിരാത്രം തുടങ്ങുമ്പോള്‍
എല്‍ ഡി ക്ലാര്‍ക്കു പരീക്ഷാപരിശീലന -
ക്ലാസില്‍നിന്നും പുറത്തുവന്ന്
അതിസന്ധ്യപോലെ നീ വിഷുവിനും
തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഇടയിലൂടെ
കടന്നുപോകും.

റങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ വച്ച് ചതിക്കപ്പെടുകയില്ലന്ന
വിശ്വാസത്തില്‍
കറുപ്പു മഷിയിടാന്‍ കൈവിരല്‍ നഖം നീട്ടും.
യാഗാവസാന ദിവസം ഒരു സാന്ധ്യഛവിപോലെ
ചിതിക്കരുകില്‍ നില്‍ക്കും.
പിന്നെ
യാഗാഗ്നി സൂഷിക്കാനായി
അസമ ദിനരാത്രങ്ങളിലേക്ക് ഉണര്‍ന്നെണീക്കാന്‍
യജമാനനെ വരിക്കും.
അസ്വാഭാവികമായി കാറ്റുവീശുമ്പോള്‍
വിളക്കു കെടാവിളക്കാകാന്‍
ഇരു കൈകളും കൊണ്ട് പൊത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോള്‍
വിരല്‍നഖത്തിലെ കറുത്തമഷിക്കുത്തുകണ്ട്
പരിഭ്രമിച്ചേക്കും
പുറത്തുനിന്ന് ആഹ്ലാദപ്രകടനാരവങ്ങള്‍
കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും.