ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2016, നവംബർ 19, ശനിയാഴ്‌ച

കൊമ്പും കുളമ്പും സ്വര്ണ്ണംകെട്ടിയ നായ


ദേവാലയ ഭണ്ഡണ്ടാരങ്ങളിലെല്ലാം
ധാനം ധനത്തെ കുറക്കുന്നതല്ലെന്ന്
ഇനാമൽ ലിഖിതങ്ങളുള്ളൊരു നാട്ടിലെ
രാജാവ്
മുത്തശ്ശൻ കടൽകടന്നെത്തിയതിന്റെ
അഞ്ഞൂറാം ഓർമ്മപുതുക്കുവാൻ
കൊമ്പും കുളമ്പും സ്വർണ്ണം കെട്ടിയ
നായകളെ ധാനം ചെയ്തു

പടുകൂറ്റൻ ജ്വല്ലറിയുടെ
മുൻവാതുക്കൽ
സംഭോഗവേളയിൽ
അഴിയാകുരുക്കായ് മാറിയ
നായമിഥുനങ്ങളെ
ആട്ടിയോടിക്കാൻ
മൂർച്ചയാകുംവരെ
കാത്തിരിക്കുന്നു
യൂണിഫോമിട്ട
കാവൽക്കാരൻ

ചഞ്ചല ചിത്തനായ
ചന്ദ്രനിൽ പോയ
"ലയ്‌ക്ക"നായയുടെ
യാത്രാവിവരണത്തിൽ
ഉന്മാദം നിർമ്മിക്കുന്ന
ഫാക്റ്ററിയുടെ ചിത്രമുണ്ട്

ഒരൊറ്റ നായയേയും കൂട്ടാതെ
സദാ നടത്തുന്ന വേട്ടയെ
നായാട്ടെന്നു പറയരുത്
-----------------------------------------

In 1957,Nov. 3 Laika became the first animal launched into orbit, paving the way for human spaceflight
,  The Soviet Union sends the first living creature into orbit. It was a Space Race victory