ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2018, നവംബർ 11, ഞായറാഴ്‌ച

ജലതരംഗം


നെറ്റ്സ്‌ലോ ആയൊരു തൃസന്ധ്യ
പുകഞ്ഞു കത്തുന്നു
സാന്ധ്യഛവിയിൽനിന്ന്   ഒരു പകൽനേരം
പോക്കുന്നു
ടവർ വേഗം കിട്ടാനായ്
വീടിനുപുറത്തെ 'മൈലെള്ള്'
എന്നുപേരുള്ള വൃക്ഷത്തിൻറെ ചുവട്ടിലേക്ക്
മാറിയിരിക്കുന്നു ലാപ്ടോപ്

കുശപ്പുല്ലും കറുകയും നിരന്നിടത്തേക്കു
മാറിയെങ്കിലും
നെറ്റ് പഴയപടി തന്നെ

കൃഷ്ണസാത്മ്യമുണ്ടാക്കുന്ന
കവിളുള്ളവൾക്കു വിളിച്ചുചോദിക്കാമെന്നു
വിചാരിച്ചാൽ
അവൾ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് വിനോദയാത്ര
പോയിരിക്കുകയാണ്
അവിടുന്ന് ശിലായുഗത്തിലേക്കു പോകും
മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന മന്ത്രമാണ് വിഷയം

'വയ്യങ്കതാവ്' എന്ന ഓഷധി
വാത്മീകത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക്
മാറിയിരുന്ന്
മരാ മരാ മരാ മരാ മരാ മരാ മരാ
മരാ മരാ മരാ മരാ മരാ മരാ മരാ
എന്ന് കുറേ ജപിച്ചെങ്കിലും
നെറ്റ് വേഗം കൂടിയില്ല

തരംഗരൂപത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന
ജലത്തെപ്പറ്റി
ചോദിക്കേണ്ട സമയമിതല്ലെങ്കിലും
ഒരു ടവറിൽനിന്നും മറ്റൊരു ടവറിലേക്കുള്ള
തരംഗദൈർഘ്യത്തിൽ  ഞെരുങ്ങി
ഋതുക്കൾ വരാൻ വൈകുന്നത്
ജലപ്രായമായ പെൺകുട്ടിയുടെ
സ്‌നിഗ്‌ദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള
മുടിയിഴകളെ ബാധിക്കും

2018, ഏപ്രിൽ 16, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആരാണ് ആദ്യമെന്നും എന്തെന്നും ആശ്ചര്യംകൂറിയ ആസ്പത്രിഉപകരണങ്ങൾ

2018, മാർച്ച് 5, തിങ്കളാഴ്‌ച
ഒരിക്കൽ ആക്രിവാങ്ങിവിൽക്കുന്നയാൾ
ഗർഭിണിയാകാറായവൾ കൊണ്ടുവന്ന *
പഴയ പാട്ട ഇരുമ്പ് കുപ്പി
പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുബുക്
കൊടുക്കാനുണ്ടോയിൽനിന്നു കിട്ടിയ
കവിതയെ
വലിച്ചുനീട്ടി നിവർത്തി
അതിലെ പദ്യം കളയുകയായിരുന്നു

സോഫാ സ്പ്രിങ്ങുകളെ
നിവർത്തത്തിനേരെയാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ
കമ്പിച്ചൂലിലേക്ക്‌
നിവർന്ന കവിതയെ
തിരുകിവച്ചശേഷവും
പദ്യമൊഴിഞ്ഞുപോയ കവിതകൾ
പഴയപോലെ
 ആലപിക്കപ്പെടുന്നതുകണ്ട്‌
ബാക്കി ഈർക്കിളുകൾ
വളഞ്ഞു ചുരുളുവാൻ തുടങ്ങി

ചുരുണ്ടുചുരുണ്ട്
ഗർഭസ്ഥശിശുവോളമായപ്പോഴേക്കും
പ്രസവവേദനയിൽ
ആംബുലൻസും ആസ്പത്രിരംഗവുമുള്ളൊരു
സിനിമ
വിവാദഗർഭത്തെ
അലസമായി ചിത്രീകരിച്ചു

കന്നിപ്രസവമെടുത്ത
വിദ്യാർത്ഥിനഴ്‌സ്
സുഖപ്രസവങ്ങൾക്കായി  തുറന്നിട്ട
വാതിലുകളുടെ
വിജാഗിരികൾക്ക്
രഹസ്യനിറമുള്ള ചായംതേക്കാനായി
പ്രാഥമികവർണ്ണങ്ങളെ
തിരിച്ചും മറിച്ചും കലർത്തികൊണ്ട്
പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി

എന്തുകുട്ടിയെ
ആരാണു പെറ്റതെന്ന്
ആശ്ചര്യം കായുന്ന
കവിതാ ആസ്വാദകർക്കിടയിൽനിന്നു
നവജാതശിശുവിനെ
ചരാചരബന്ധുക്കളിലേക്ക്
നഴ്‌സ് കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ
നാടകം തുടങ്ങുകയായി
-------------------------------------------------
 അമ്മയാകാനുള്ള ജൈവചോദന *

2018, മാർച്ച് 5, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആരാണ് ആദ്യമെന്നും എന്തെന്നും ആശ്ചര്യംകൂറിയ ആസ്പത്രിഉപകരണങ്ങൾ

ആരാണ് ആദ്യമെന്നും എന്തെന്നും ആശ്ചര്യംകൂറിയ ആസ്പത്രിഉപകരണങ്ങൾ
--------------------------------------------------------------------------------
ഒരിക്കൽ ആക്രിവാങ്ങിവിൽക്കുന്നയാൾ
ഗർഭിണിയാകാറായവൾ കൊണ്ടുവന്ന *
പഴയ പാട്ട ഇരുമ്പ് കുപ്പി
പ്ലാസ്റ്റിക് നോട്ടുബുക്
കൊടുക്കാനുണ്ടോയിൽനിന്നു കിട്ടിയ
കവിതയെ
വലിച്ചുനീട്ടി നിവർത്തി
അതിലെ പദ്യം കളയുകയായിരുന്നു

സോഫാ സ്പ്രിങ്ങുകളെ
നിവർത്തത്തിനേരെയാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ
കമ്പിച്ചൂലിലേക്ക്‌
നിവർന്ന കവിതയെ
തിരുകിവച്ചശേഷവും
പദ്യമൊഴിഞ്ഞുപോയ കവിതകൾ
പഴയപോലെ
 ആലപിക്കപ്പെടുന്നതുകണ്ട്‌
ബാക്കി ഈർക്കിളുകൾ
വളഞ്ഞു ചുരുളുവാൻ തുടങ്ങി

ചുരുണ്ടുചുരുണ്ട്
ഗർഭസ്ഥശിശുവോളമായപ്പോഴേക്കും
പ്രസവവേദനയിൽ
ആംബുലൻസും ആസ്പത്രിരംഗവുമുള്ളൊരു
സിനിമ
വിവാദഗർഭത്തെ
അലസമായി ചിത്രീകരിച്ചു

കന്നിപ്രസവമെടുത്ത
വിദ്യാർത്ഥിനഴ്‌സ്
സുഖപ്രസവങ്ങൾക്കായി  തുറന്നിട്ട
വാതിലുകളുടെ
വിജാഗിരികൾക്ക്
രഹസ്യനിറമുള്ള ചായംതേക്കാനായി
പ്രാഥമികവർണ്ണങ്ങളെ
തിരിച്ചും മറിച്ചും കലർത്തികൊണ്ട്
പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി

എന്തുകുട്ടിയെ
ആരാണു പെറ്റതെന്ന്
ആശ്ചര്യം കായുന്ന
കവിതാ ആസ്വാദകർക്കിടയിൽനിന്നു
നവജാതശിശുവിനെ
ചരാചരബന്ധുക്കളിലേക്ക്
നഴ്‌സ് കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ
നാടകം തുടങ്ങുകയായി
-------------------------------------------------
 അമ്മയാകാനുള്ള ജൈവചോദന *


2017, ഡിസംബർ 30, ശനിയാഴ്‌ച

പഴയ കവിതകളിലെ പ്രേമം അനുകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ


അസ്ഥി നിബദ്ധമായ രാഗം
 തേടിപ്പോയ സിറിഞ്ചുകൾ
മാംസത്തിൽ പുതഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ
വേദനകൊണ്ട് പുളയാത്ത രംഗം
അഭിനയിക്കാനാവശ്യപ്പെടുന്ന
ആൺനേഴ്സ്  ഒരു തികഞ്ഞ
നാസ്തികനാണെന്നു
തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയുണ്ട് .

അകവും പുറവുമില്ലാത്ത
രാഗമാംസത്തിന്‌
ഒരു വിപരീതമുണ്ടാക്കാൻ
അടുക്കളക്കു  പിറകിലും
വിദ്യാലയമുറ്റത്തും
പച്ചക്കറികൾ നട്ടുവളർത്തനുള്ള
അവളുടെ തീരുമാനത്തെ
ജൈവമെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയുണ്ട്

പ്രണയിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ
അനുകരിക്കുകയായിരുന്നില്ലെന്ന്
ഞങ്ങളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താൻ
പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്
കടലോരത്തോടു ചേർന്നുള്ള
പാർക്കിലെ
പുൽത്തകിടിയിൽവച്ചുതന്നെ
ഞങ്ങൾ പിറന്നുവീണത്‌.

എന്നിട്ടും ,
പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വച്ച്
രഹസ്യമായി കണ്ട രംഗങ്ങൾ
അനുകരിക്കുകമാത്രമാണ്
ചെയ്തതെന്ന്
വെപ്രാളത്തിനിടയിൽ
ബട്ടണുകൾ പൊട്ടിയിട്ടും
ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല

ഒരു വ്യത്യസ്ഥതക്കുവേണ്ടി,
പഴയ പ്രേമരംഗങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട
അണിയറയിൽവച്ച്
ചെയ്തുകൂട്ടിയ വിസർഗ്ഗക്രിയകൾ
സർഗ്ഗമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച്
ഞങ്ങൾ പെറ്റുപെരുകാൻ പോകയാണ് .

2017, ഒക്‌ടോബർ 20, വെള്ളിയാഴ്‌ച

നിശ്ചലതയുടെ മഴയിൽ ഫെരാരിയുടെ ഹാമിൽട്ടൺ


ഇത്തവണ ലേഡിഗാഗ
 ചുവന്ന സമുദ്രത്തിൽ
പള്ളിയോടത്തിൽ
കറുപ്പ് നിശാവസ്ത്രമുടുത്ത്
അസ്ഥിമാലയണിഞ്ഞ്
ഒൻപതു മുഖവും
പതിനെട്ടു കൈകളുമായി വരുമ്പോൾ
ഒരു ടീഷർട്ടിനുള്ളിൽ
നീയും ഞാനും ഒട്ടിനിന്ന്‌
തേനും തൈരും വാരി വിതറി
മുറുക്കിച്ചുവക്കാനില്ലെന്ന്‌
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു

വയലോരങ്ങളിൽ
ആരോ മറന്നുവെച്ച
താക്കോൽ കൂട്ടത്തിലെ  ഒന്ന്
പിച്ചളകൊണ്ടുണ്ടായാക്കിയതാണെന്നും
അല്ലെന്നും വിഭജിച്ച്
ഒരു സന്ധ്യയെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ
നമുക്ക് കഴിയാതെ പോയിരിക്കുന്നു

തൈരാകുന്നതിനു മുൻപുള്ള
പാലിന്റെ ഓർമ്മകൾ
വളർന്ന് വളർന്ന്
നാം നമ്മെ കൈവിട്ടുകളയും
 വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്

നിശ്ചലതയുടെ ഒരു മഴയെ
തോർത്തിയെടുക്കാൻ
നമ്മൾ അടുത്ത
ജന്മത്തിലും പ്രണയിക്കും

ആരവമുണ്ടാക്കാൻ
അവസരമുണ്ടാകുമോയെന്നു നോക്കി
പോയ ഇടത്തില്ലെല്ലാം
നാം ഊരിയെറിഞ്ഞ
കാലം കൊത്തിവച്ച ടീ ഷർട്ടുകൾ
കാലഹരണപ്പെടുന്നുണ്ട്

പോൾപോസിഷനിൽ
 ലെവിസ് ഹാമിൽട്ടൺ
എത്തുമ്പോൾ
ദ്രാവകത്തിന്
ഖരത്തിന്
വാതകത്തിന്
പ്ലാസ്മക്ക്
ഫെര്മിയോണിക് സഘനകത്തിന്
ഷാമ്പയിന്ന്
സംഭവിക്കുന്നതുതന്നെയാണ്
ദീപാവലിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്
എന്ന് ദർശിച്ച
ദ്രഷ്ടാക്കളെ നമ്മളാണ്  ദർശിച്ചതാണ്
2017, സെപ്റ്റംബർ 18, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഗുരുവായൂരിലെ ബംഗാളികൾ


മസാലദോശയുള്ള ഹോട്ടലുകളിലെല്ലാം
തമിഴർക്കുപകരം ബംഗാളികളാണ്
തമിഴർ സ്വന്തം ഊരിലെന്നപോലെ
ഗുരുവായൂരപ്പനെ
കാണാൻപോയിരുന്നെങ്കിലും
ബംഗാളികർ പോകാറില്ല

മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്‌നത്തെ
കിഴക്കേനടയിലുള്ള ഒരു
ഗണിക നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നതാണ്
ഈ കവിതയിലെ പ്രമേയം
അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കരുതുന്നപോലെ
കവി വാക്കുകൾ അല്ല

അവർ ബംഗാളികളൊന്നുമല്ല
ബംഗ്ലാദേശികളാണ്
അതിനുമുൻപവർ മ്യാൻമാറിൽനിന്നു
വന്നതായിരുന്നു
അതിനുമുൻപ്‌ മംഗോളിയയിൽനിന്ന്
അതിനുമുൻപ്‌ അവരെ കുറെ
 അമ്മമാർ പ്രസവിച്ചതാണ്
അതിനുമുൻപ്‌ അന്നമയകോശം
അതുകൊണ്ടാണ്
അന്നത്തെ ബ്രഹ്‌മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്
കാളിയോടാണ് അവർക്കു താൽപ്പര്യം

2017, ഓഗസ്റ്റ് 27, ഞായറാഴ്‌ച

ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി

 ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി

----------------------------------

ഫേസ്‌ബുക്കിലെ ബ്ലോക്‌ലിസ്റ്റിനെ
നിവർത്തിയിട്ടപ്പോഴത്‌
കുമാരനാശാന്റെ 
ചണ്ടാലഭിക്ഷുകിയുടെയത്രയും
വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അയിത്തകാരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
പരവതാനി.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ
സംഘപരിവാറുകാർ
കോൺഗ്രസ്സുകാർ
വ്യക്തിത്വവികസന
വിൽപ്പനക്കാർ
തുടങ്ങി
ആദ്യകാലത്ത്
ആഡ് ചെയ്ത
സ്വാമിമാർ
ജ്യോത്സ്യന്മാർ
നക്സലേറ്റുകൾ
നിരീശ്വരവാദികൾ
ബോഡി ബിൽഡേഴ്‌സ്
സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർവരെ
അതിലുണ്ട്.

ലൈക് ചെയ്യാത്ത വൈരാഗ്യത്തിന്
ഇരുപത്തഞ്ചോളംപേരെ,
ജാഡക്കാരെന്നു മുദ്രകുത്തി
മുപ്പതോളംപേരെ,
എല്ലാപോസ്റ്റുകളും പിന്തുടർന്നു
ലൈക് ചെയ്തതിനു
പത്തോളം പേരെയും
ബ്ളോക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

അല്ലാ...ആരാലാണ്
ആദ്യം ബ്ളോക് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ?
പശുക്കിടാവിനെ ചാരിനിന്ന്
ഓടക്കുഴൽ വിളിക്കുന്ന
കൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ടതിന്
ഒരു വലിയകവിയാൽ
കവിയുടെ സംഘാടകരാൽ
അനുയായികളാൽ.

ഗണപതിയുടെ
അയ്യപ്പൻറെ
മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ
മുരുകന്റെ
സരസ്വതീ ദേവിയുടെ
ശിവന്റെ
ഭദ്രകാളിയുടെയുമൊക്കെ
ഫോട്ടോ ഇട്ടതിന്
ആ കവി എത്രപേരെ
ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും?

മേതിലിന്റെ
ഒരുഹൈക്കുവിനോളം
വരാതിരിക്കട്ടെ ആ അയിത്തം