ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2014, ജൂൺ 6, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഗ്രാമത്തിലെ സിംഹം

ഗ്രാമത്തിലെ നാലുമൂലയിൽ
വലിയ സടയിൽനിന്നും
പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ടു
സിംഹം മെരുങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്,
അതിവർണാശ്രമി പോലെ.
ഗാര്ഹസ്ഥ്യനാണോ  ,വാനപ്രസ്ഥനാണോ
യൗവ്വനമാണോ ,വാർദ്ധക്യമാണോ
സസ്സ്യാഹാരിയാണോ ,മാംസ്സാഹാരിയാണോ
എന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത

സിംഹഭാഗവും സിംഹമാണെന്നിരിക്കെ
പിന്നെയെന്തിന് അത് അരുമയായി കഴിയുന്നു ?

തിരഞ്ഞെടുപ്പു പൊതുയോഗത്തിനെത്തിയവർ
ചുറ്റും കൂടിനിന്നു കളിയാക്കിയപ്പോഴും
ബൈക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുമേള നടത്തുന്നവരുടെ
പരസ്സ്യക്കുടക്കു സ്ഥാനം മാറേണ്ടി വന്നപ്പോഴും
മൌനം പാലിച്ചു
ഹേ... മൃഗരാജാൻ !
അവരുടെ മൃഗമോന്നടങ്ങിക്കോട്ടെ
വിജയാഹ്ലാദ ദിവസം സടകുടഞ്ഞു ഗര്ജ്ജിക്കുവാൻ