ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2016, ഓഗസ്റ്റ് 5, വെള്ളിയാഴ്‌ച

തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് നിവര്ന്നുനിന്നു മൂത്രമൊഴിക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവാടകൾതുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് നിവര്ന്നുനിന്നു മൂത്രമൊഴിക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവാടകൾ
--------------------------------------------------------------------------------
നിൽപ്പുസമരത്തിനുമുന്പ്
അതിലും തണുപ്പുള്ളൊരു
ഊട്ടിനാട്ടിലെ പെണ്പള്ളിക്കൂടത്തിൽ
അഞ്ചുപെണ്കുട്ടികൾക്കുമാത്രം
ലഭിച്ച അവകാശം
തുറസ്സായ ആകാശമായിരുന്നു

അച്ചടക്കം തെറ്റിച്ചതിനാൽ പുറത്തായി ,
പുറത്തുനിന്നനും അകത്തുനിന്നും
പുറത്തായി തോറ്റപ്പോള്
അഞ്ചുപേരിലുമുണ്ടായി
ചിദാകാശം ,മൂത്രക്കടച്ചിൽ
പിന്നെ പഞ്ചാഗ്‌നിയും

മൂത്രാഗ്നിയിൽ അവസാനിച്ചാലോകത്തിൽ
മുപ്പത്തിമുക്കോടി മനുഷ്യര് ശേഷിച്ചു
അനവധി രതിരസകഥകളെഴുതിയവരും
അകാരണമായി വധിക്കപ്പെട്ട
നാസ്തികരുടെ ഘാതകരും
ദീര്ഘായുസ്സില്ലെന്നു പ്രവചിക്കപ്പെട്ട
പുരുഷന്മാരും
ആർത്തവസമരങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന
മുപ്പതുകോടി പെൺകുട്ടികളും
ഒളിച്ചോടി മതം മാറിയവരും
മതംമാറി ഒളിച്ചോടിയവരും അതിജീവിച്ചു

കാമുകരുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള  മരണം
പെണ്പോരോടുങ്ങിയ
നഗരങ്ങള്ക്കു കാരണമായി
ആർത്തവവിരാമത്തിനു സമീപം
അവസാനിക്കുന്ന
സ്ത്രൈണ നഗരങ്ങളുടെ
വിശാല രാജപാതയോരങ്ങളില്
ഒറ്റപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർ
സുഗന്ധംപരത്തികളും ആടയാഭരണങ്ങളും
വിറ്റു ധനികരായി

തുടർച്ചയായ എൽ ജി ബി ടി ക്യു LGBTQ
പരേഡുകൾ കണ്ടുവളർന്ന
തെരുവുവിളക്കുകൾ
പിങ്കു നിറത്തിലുള്ള
പ്രകാശം ചുരത്തി

ലോകാവസാനന്തരം ശേഷിച്ചവർ
നഗ്നരായിരുന്നെങ്കിലും നാണമുണ്ടായിരുന്നില്ല .
തുണിയുടുത്തതൊരാൾ വരുമെന്ന
പ്രാർത്ഥത തുടങ്ങിയതോടെ
ജനസംഖ്യ പഴയപടിയിലേക്കു
 വേഗം വളർന്നു,
നിവർന്നുനിന്നൊഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ
ഭൂമിവിഗ്രഹത്തിൽനിന്നും ചോര്ന്ന
പൂഴിത്തിരമാറുമാല പോലെ