ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2016, ഡിസംബർ 19, തിങ്കളാഴ്‌ച

ചൂണ്ടലിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ

 ചൂണ്ടലിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ
-------------------------------------------------
ചൂണ്ടൽകൊളുത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള
മാസികയുടെ മുഖചിത്രത്തിലും
പുറംചട്ടയിലും
മരണകാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള
നൂറ്റിയെട്ട് ഫലിതങ്ങൾ
പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
 തുടങ്ങിയവയടങ്ങിയ
പുസ്തകത്തിൻറെ
പരസ്യംകൊണ്ട്
കാലം പതുക്കെയായതിനെ പറ്റി
പലർക്കും പലതും
പറയുവാനുണ്ടാകും

ചൂണ്ടൽകണവെട്ടുവാൻ
മുളങ്കാട്‌തേടിപോയൊരാൾ
പൂക്കൾക്കുനേരെ വെടിയുതിർത്ത്
വിരസതമാറ്റുന്നതു
പതിവായിക്കണ്ട് വളരുന്ന
കുട്ടികളേക്കുറിച്ചും
പലർക്കും പലതും
 പറയാനുണ്ടാകും

പലതരം ചെകിളകളെല്ലാം
ചെറുമൽസ്യങ്ങൾക്കകമേ
വലിയ ഗുഹകളുണ്ടാക്കി
ഭിത്തിയിൽ പലതരം
ചുവർചിത്രങ്ങൾ
 വരക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും
പലർക്കും പലതും
 പറയാനുണ്ടാകും

'ശ് ' എന്ന് ചൂണ്ടുവിരൽ
ചുണ്ടിൽചേർത്ത്
നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ട
ക്‌ളാസ്സ്‌മുറികളിലേക്കു
ഒഴുകിയെത്തിയ
സ്ഫ്ടിജലത്തിലെ
അലങ്കാരമൽസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും
പറയാനുണ്ടാകും .
പക്ഷേ ... കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകില്ല .