ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2014, ഏപ്രിൽ 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

വഴിപാടുകൾക്കു ശീട്ടാകുന്ന പെണ്‍കുട്ടി

വഴിപാടുകൾക്കു ശീട്ടാകുന്ന പെണ്‍കുട്ടി
*********************************************
എവിടെയോ ഒരു വിദ്യാലയത്തെ
ഒറ്റക്കിരിക്കുവാൻ വിട്ട് അവൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് .
അമ്പലങ്ങളിലേക്കും ബന്ധുവീടുകളിലേക്കും
സെറ്റ് സാരിയും ചിലപ്പോൾ പട്ടുപാവാടയും
ഉടുപ്പിച്ചു ഓരോ ദിവസവും
അമ്മ അവളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്‌.
തോഴനോന്നും അറിയില്ലെന്നുറപ്പാണ് ,
അപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് കാണാം
ഉപദേവതകളുടെയും ഭൂതഗനങ്ങളുടെയും
വിഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും ബലിക്കല്ലിലെക്കും
നോക്കിനിൽക്കുന്നതുകാണാം .
ചുവർച്ചിത്രങ്ങളും തൂണ്‍
ശില്പ്പങ്ങളും ദീപസ്തംബങ്ങളും തോട്ടുനോക്കുന്നുന്ടു .
സ്ത്രീകൾ ദണ്ട്ഡനമസ്കാരം ചെയ്യരുതെന്ന്-
എഴുതിയത് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു.
നാളു അമ്മയോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്നുപറഞ്ഞു
പേര് പറഞ്ഞതുമില്ല
നേര്ന്ന വഴിപാടുകൾ മറന്നിരിക്കുന്നു
ശ്രീലകത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന
അവളെയും അവൾകാനുന്നില്ല.