ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2015, ഒക്‌ടോബർ 30, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ത്രയി Thrayi

ശലഭപക്ഷ മൃദുതാലോലത്തിനായ്
തൊടിയിലെ ചെടിയിലെൻ
ഹൃദയം വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ