ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2015, സെപ്റ്റംബർ 12, ശനിയാഴ്‌ച

ജഡപൂജകരോട്

ജഡപൂജകരോട്
------------------------------------
അമൃതവേളയതു ദേഹാന്തവേളയായ്
വെടിയേറ്റു വീണിരിക്കുന്നു എഴുത്തുകാരന്‍
പ്രകാശം ചോരിഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും 
കാത്തുപൂജിക്കുന്നതെന്തിനീ ജഡം ?
ക്രുദ്ധ വെടിയൂണ്ടയേയും
പിളര്‍ന്നതാ സൗമ്യമാം ശുഭഭാവന
ആശിര്‍ വദിക്കുന്നു
ആറാംഭൂത രക്തമാംസ ശരീരം
നാണിക്കുന്നു നഗ്നതയില്‍
എയ്തുവീഴ്ത്ത്തിയ ജഡശകലം പോലും
കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയാത്തത്ര
അന്ന്ധനായ്പോയാ ചോരന്‌ ദയയേ വേണ്ടൂ
അതോ രക്തമാസം രുചിചോ?
ഓര്‍ത്തിരുന്നോ ആ നിശ്ചിതന്റെ വാക്കുകള്‍ ?
'മധുരമുള്ളവരേ ...'എന്നു തുടങ്ങുന്ന കവിത
ചോദ്യം-
---------
ശാന്തിയുടെ സ്ഥാപന എപ്പോള്‍
ഏതുവിധേനെ നടക്കും ?
ഉത്തരം -
---------
ആത്മാവിനു കോടതി ശിക്ഷ വിധിക്കുംപോള്‍
ഗീതം -
--------
ഈ സമയം കേവലമായി
പോയികോണ്ടേയിരിക്കുക മാത്രമാണ്,ക്രിയയില്ലാതെ .
ധാരണ -
--------
വെടിയുണ്ടയും വെടിയേറ്റു തെറിച്ചുപോയതാണ്
മൃത്യുപൂജകരോടും ആത്മാരാമാന്മാരോടും 
പറയണം കവിരാമനാണെന്ന്.
വരദാനം -
----------
വിശ്വപരിധി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യം
സൂക്ഷ്മാതിസൂക്ഷ്മാമാണ്
അതിനു പരിധിയില്ല
പ്രാപ്തികളുടെ ചെറിയ ചെറിയ
തെരുവുകളില്‍ കുടുങ്ങി
ഉഷ:സന്ധ്യയില്‍ ഉറങ്ങരുത്
മുദ്രാവാക്യം -
-------------
ഓരോരുത്തരുടെയും വിശേഷതയെ
കണ്ടൂകോണ്ടേ പോകൂ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ