ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2014, ഓഗസ്റ്റ് 17, ഞായറാഴ്‌ച

ആപേക്ഷികം
ഇരുട്ടും പ്രകാശവും
രണ്ടു പധാർഥങ്ങലാനെന്നിരിക്കട്ടെ
പ്രകാശം ഇരുട്ടിനേക്കാൾ
പ്രകാശമുള്ളതാനെന്നു മാത്രം

2005

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ