ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2014, ഓഗസ്റ്റ് 17, ഞായറാഴ്‌ച

അശ്ലീലം
കുറെ നാളായി പൂട്ടിയിട്ടൊരു മുറിയിൽ
 60 വൊൽട്ട് ബൾബിന്റെ വെളിച്ചം
 അശ്ലീലം പരത്തുന്നു .
ചിലന്തിയും വലയും നാണിക്കുന്നു .
കടവാവലുകൾ പരിബ്രമിക്കുന്നു.
എലികൾ  പരക്കം പായുന്നു .
പ്രാണികളുടെ സ്വകാര്യ സുഖം തകരുന്നു . 2002

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ